Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zgorzelec

Mimo, że kalendarzowa zima już nastała, to większość z nas wciąż czeka na opady śniegu. Warto wiedzieć, kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zgorzelec. Firma Rusu Victor Ogólne Sprzątanie Victor Service Firma Wielobranżowa z Jerzmanek, tel. 502-740-203.
 
Wszelkie interwencje i uwagi w sprawie odśnieżania należy zgłaszać bezpośrednio do wyżej wymienionej firmy pod podanym numerem telefonu. Nadzór nad realizacją zadania pełni Wydział Inwestycji i Drogownictwa Gminy Zgorzelec, tel. 75-77-214-48.
 
Poza tym właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg  na terenie gminy Zgorzelec są zobowiązani do uprzątania śniegu i śliskości drogowej z chodników, na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).
 
Dodatkowo informujemy, że za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy odpowiada Firma Handlowo – Usługowa Adam Żukowski, ul. Polna 1, Łagów, 59-900 Zgorzelec. Osoba dyżurująca: Adam Żukowski pod nr tel. 667-742-555.
 
Za utrzymanie dróg wojewódzkich nr 352 (relacji Zgorzelec- Bogatynia) i 352a (od ronda w Radomierzycach do granicy kraju) odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Lubaniu. Osoba dyżurująca- kierownik służby drogowej P. Anna Storczek tel. kom. 604-981-595.
 
Za utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 351 (relacji Jagodzin - Zgorzelec) odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Osoba dyżurująca- kierownik służby drogowej- Waldemar Kinach- tel. kom. 668-955-750.
 
Wszelkie uwagi odnośnie dróg wojewódzkich można również zgłaszać do Oddziału Drogowego Jelenia Góra- do Pana Waldemara Jarosza pod nr tel. 609-799-086 (Tylice).
 
Za zimowe utrzymanie dróg krajowych nr 30 i 94 oraz autostrady A4 odpowiadają poniżej wymienione osoby:

Autor: red.