Wojciech Dobrołowicz odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec

20 lutego zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Zgorzelec. Spotkanie odbyło się w dość burzliwej atmosferze. Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Temat ten od dłuższego czasu wzbudza wiele emocji wśród rodziców, którzy nie zgadzają się z przedstawionymi przez władzę planami reorganizacji oświaty na terenie gminy. Obecni na sali mieszkańcy domagali się, aby we wszystkich pięciu placówkach oświatowych (Jerzmanki, Osiek, Trójca, Łagów, Żarska Wieś), funkcjonujących na terenie gminy, utworzono oddziały z klasami I-VIII.

 

Na sesji podęto decyzję, że szkoła podstawowa w Osieku Łużyckim, podobnie jak placówka w Jerzmankach, zostanie przekształcona w szkołę obejmującą klasy I-VIII. Przy czym w Jerzmankach klasy I-IV pojawią się dopiero we wrześniu 2019 r. Do pozostałych placówek będą uczęszczać uczniowie klas I-IV. Projekt musi jeszcze zostać zatwierdzony przez kuratora.

 

Porządek obrad został rozszerzony o dodatkowe dwa punkty. Jednym z nich było rozpatrzenie wniosku o odwołanie Radnego Wojciecha Dobrołowicza z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec. Za odwołaniem zagłosowało 9 radnych, 6 było przeciw.

 

Kolejnym ważnym punktem był wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec. Funkcję tę objęła radna Anna Rakoczy z Jędrzychowic, której kandydaturę poparło większość radnych.

fot. ilustracyjne archiwalne

Autor: red.