Bezwzględny zakaz wstępu na lód zbiornika Witka

W związku z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu na lód zbiornika Witka w Niedowie. Ponadto informujemy, że od 23.02.2017 r. od godz. 8.00 PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Turów przystąpi do operacji łamania lodu na zbiorniku Witka w Niedowie.

Operacja ta polegać będzie na obniżeniu poziomu wody w zbiorniku o 50 cm z rzędnej 206,50 m n.p.m. do rzędnej 206,00 m n.p.m. i trwać będzie do 24.02.2017 r. godz. 8.00.

Źródło: PCZK

Autor: red.