Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Anety, Lehca, Leona

Zbiornik Witka zostanie opróżniony

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-03-10 13:58:43

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Obiekty budowlane – odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka” PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zakończyła podstawowy zakres prac budowlanych w zakresie budowy zapora Witka. Kolejnym etapem zadania jest przeprowadzenie próbnego obciążenia budowli woda, który poprzedzony jest opróżnieniem zbiornika.
 
W związku z powyższym w drugim tygodniu marca 2017 r. Elektrownia Turów rozpocznie opróżnianie zbiornika. Przewiduje się, że opróżnianie zbiornika będzie trwało około dwóch tygodni. Następnie zostaną wykonane pomiary kontrolne budowli, które będą trwały jeden tydzień.

Po zakończeniu pomiarów Elektrownia Turów przystąpi do piętrzenia wody w zbiorniku w celu próbnego obciążenia budowli wodą. Próbne obciążenie budowli wodą planuje się zakończyć w czerwcu 2017 r. osiągając NPP wody w zbiorniku, czyli poziom 210,00 m n.p.m.

Źródło: UG Zgorzelec

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz