Starostwo przedstawia plan inwestycji i remontów

Na czerwcowej Sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Agnieszka Skonieczka przedstawiła aktualny stan prowadzonych inwestycji i remontów na terenie powiatu zgorzeleckiego. Działania inwestycyjne będą prowadzone w zasadzie we wszystkich gminach znajdujących się na terenie powiatu.

 

Jedną z ważniejszych inwestycji jest budowa Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni. 12 czerwca minął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Aktualnie trwa weryfikacja ofert. Prawdopodobnie w lipcu zostanie wyłoniony wykonawca. Termin realizacji wynosi 200 dni (koncepcja + dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę). Kolejny przetarg na realizację zostanie ogłoszony na początku 2018 r.

 

Kolejna inwestycja dotyczy przebudowy budynków przy ul. Waryńskiego 19 i 21 w Bogatyni na potrzeby trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych. W jednym z budynków planowane jest utworzenie tzw. centrum administracyjnego, co pozwoli w przyszłości ograniczyć koszty administracyjne. Wartość projektu wynosi 2 626 478,54 zł, z czego dofinansowanie jest równe kwocie 2 061 813,37 zł.

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu zostaną przebudowane schody zewnętrzne. Opracowano już dokumentację. 30 czerwca ma zostać wyłoniony wykonawca. Remontu doczekają się również tereny utwardzone przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Budynek tej szkoły zostanie również przebudowany i zostanie w nim utworzonych 7 pracowni. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na grudzień 2017 r. Wartość projektu wynosi 3 338 903,87 zł, a dofinansowanie 2 838 068, 29 zł.

 

Starostwo planuje także zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do SOSW im. Marii Grzegorzewskiej oraz LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. „Śniadeccy” zostaną wyposażeni w sprzęt do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. W budynku szkoły planowane są również działania termomodernizacyjne (pompy ciepła, sprzęt multimedialny i komputerowy, budowa sieci LAN). Wartość projektu wynosi 561 404,05 zł, a dofinansowanie wynosi 477 193,43 zł. Do SOSW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny oraz pomoce dydaktyczne. Wartość projektu: 130 212,37 zł, a dofinansowanie: 110 680,51 zł. Starostwo jest w trakcie nieograniczonego przetargu.

 

Kolejną ważną inwestycją jest wydzielenie pożarowe klatki schodowej nr 13 oraz remont zaplecza sanitarnego w pokojach oraz remont toalet w DPS „Ostoja”.

 

Podczas prezentacji przedstawiono także plan remontów dróg powiatowych oraz pozostałych inwestycji.

 

 1. Remont drogi powiatowej 2378D relacji Radzimów-Bierna na odcinku 1.700 m wraz z wykonaniem odwodnienia. Przekazano już plac budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 lipca.

 2. Przebudowa drogi powiatowej 2380D relacji Studniska Dolne-Studniska Górne na odcinku 1000m. Plac budowy przekazano, a inwestycja ma zakończyć się 19 lipca.

 3. Przebudowa drogi powiatowej 2398D wraz z budową zjazdów w miejscowości Gozdanin. Plac budowy przekazano. Zakończenie inwestycji jest planowane na 9 sierpnia.

 4. Przebudowa drogi powiatowej 2397D relacji Zgorzelec-Jerzmanki na odcinku 1.000 m wraz z wykonaniem odwodnienia i budową chodnika. Termin wykonania dokumentacji upływa 30 czerwca. Termon prowadzenia robót: wrzesień-październik.

 5. Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej 2395D w Łagowie przy ul. Szkolnej (przy szkole podstawowej). Długość opaski wyniesie około 500 m. Termin wykonania dokumentacji upłynie 23 lipca, a roboty będą wykonywane w sierpniu i wrześniu.

 6. Budowa chodnika w miejscowości Skrzydlice w pasie drogi powiatowej 2486D. Opracowano już dokumentację. W lipcu zostanie ogłoszony nieograniczony przetarg. Termin prowadzenia robót sierpień-wrzesień.

 7. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 2380D w miejscowości Sulików wraz z naprawą cząstkową nawierzchni, naprawą przyczółka i bariery na przepuście. Dokumentacja jest w toku opracowania. Termin robót to wrzesień.

 8. Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Andersa w Zgorzelcu oraz przy SP nr 2. Termin wykonania dokumentacji upływa 4 lipca. Inwestycja zostanie przeprowadzona w sierpniu i wrześniu.

 9. Przebudowa przepustów wraz z odtworzeniem systemu odwodnień w pasie drogi powiatowej 2384D w Osieku Łużyckim na odcinku 2.615 m. Wykonani już mapę do celów projektowych, wznowiono granice działek położonych w pasie drogi. Dokumentacja ma zostać opracowana do 3 lipca.

 10. Wykonanie studzienek rewizyjnych wraz z wymianą przepustu i budową przyczółków na drodze powiatowej 2385D w Osieku Łużyckim.

 11. Wykonanie bariery ochronnej oraz ścinka poboczy przy drodze powiatowej 2390D w Sławnikowicach.

 12. Wykonanie odwodnienia polegającego na odtworzeniu rowu, udrożnieniu przepsustu pod drogą, ścince poboczy przy posesji 105 w Sławnikowicach – droga powiatowa 2390D. Prace będą prowadzone w lipcu.

 13. Remony dwóch przepustów zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej 2361D relacji Bogatynia-Opolno Zdrój.

 14. Naprawa przepustu w pasie drogi powiatowej 2376D w Skrzydlicach.

 15. Przebudowa przepustu zlokalizowanego w pasie drogi 2403D w Jędrzychowicach.

 16. Remont przyczółków przepustu kamiennego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 2369D relacji Kostrzyna-Lutogniewice.

 17. Przebudowa przepustu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 2385D we Wrociszowie Dolnym wraz z odtworzeniem rowów.

 18. Budowa przepustu wraz z wykonaniem odwodnienia na odcinku Sulików-Studniska Dolne w pasie drogi powiatowej 2380D.

 19. W Trójcy naprawiono i uzupełniono balustrady przy moście oraz wykonano bariery ochronne w pasie drogi 2398D.

 20. Wykonanie odwodnienia poprzez budowę/wyprofilowanie/uzupełnienie korytek ściekowych betonowych na odcinku drogi powiatowej 2361D Opolno Zdrój-Sieniawka, drogi 2396D w Spytkowie, drodze 2398D w Żarkach Średnich, drogi 2383D w Tylicach oraz drogi 2403 w Jędrzychowicach.

 21. Wykonanie termomodernizacji stropodachu budynku sali gimnastycznej LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (etap I, inwestycja zakończona).

 22. Naprawa zapadniętego chodnika i przepustu przy drodze powiatowej nr 2363D w Porajowie przy ul. Poniatowskiego. Zadanie w toku.

 

Autor: red.