Starostowie na spotkaniu z Wojewodą

Na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pojawiła się informacja o spotkaniu Wojewody Pawła Hreniaka ze Starostą Zgorzeleckim Urszulą Ciupak. Krótka, lakoniczna notatka opisała cel spotkania bardzo ogólnie - jako rozmowę dotyczącą spraw związanych z opieką społeczną i infrastrukturą drogową.

Jak udało nam się ustalić w rozmowie telefonicznej z pracownikami Starostwa, Starosta Urszula Ciupak wraz z Wicestarostą Mariuszem Wieczorkiem rozmawiali z Wojewodą o potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu zgorzeleckiego, a konkretnie konieczności wsparcia przez DUW budowy komisariatu w Bogatyni i przekształcenia posterunku w Zawidowie na komisariat.

Ponadto Starostowie zwrócili się z prośbą do Wojewody o zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie powiatowych Domów Pomocy SPołecznej i dofinasowanie remontu DPS Jutrzenka w Zgorzelcu.

Rozmowy dotyczyły również obecnie czasochłonnej procedury komunalizacji działek Skarbu Państwa, która w wielu przypadkach uniemożliwia skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji drogowych.  Tak jest np. w przypadku mocno zniszczonej drogi powiatowej, położonej na trasie Opolno Zdrój-Bogatynia, w obrębie której znajdują się aż 4 działki Skarbu Państwa.
Środki własne powiatu są zbyt skromne na samodzielne przeprowadzenie inwestycji, natomiast pozyskanie dofinansowania z innych źródeł uniemożliwia brak aktu własności do całości terenu, na którym planowane są roboty drogowe.

Przedstawiciele powiatu poprosili zatem Wojewodę Pawła Hreniaka o przyśpieszenie procesu przekazanie wspomnianych działek na rzecz powiatu zgorzeleckiego, co pozwoli już w najbliższym możliwym terminie na sprawny remont drogi, na którą od wielu już lat uskarżają się jej użytkownicy.

Czy rozmowy zaowocują konkretnym wsparciem ze strony województwa w bliższej lub nieco dalszej przyszłości, zobaczymy. Przedstawiciel Starostwa, z którym rozmawialiśmy, określił jednak szansę na realizację planów członków zarządu powiatu przy współudziale województwa, jako bardzo wysoką.  

 

foto: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Autor: red.