Połączone uroczystości w Sieniawce

Uroczystości dożynkowe na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez sołectwa w Gminie Bogatynia. Co prawda centralne uroczystości dożynkowe w naszej gminie odbędą się pod koniec września, ale jak stało się to już tradycją poszczególne wsie organizują dla swoich mieszkańców indywidualne uroczystości święta plonów.

W miniony piątek 8 września uroczystości dożynkowe w swojej miejscowości obchodzili Rolnicy, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Mieszkańcy Sieniawki. Uroczystość ta miała swój podniosły charakter także ze względu na drugie święto, a mianowicie Jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawce.

Uroczystości w Sieniawce rozpoczęły się od zbiórki pod Remizą OSP i przemarszem do tutejszego Kościoła, gdzie odprawiona została Msza św. zarówno w intencji Rolników jak też Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystym przemarszem, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej KWB Turów z Kościoła do Strażnicy OSP rozpoczęły się oficjalne, połączone uroczystości dożynkowo – jubileuszowe.

Ze względu na Jubileusz OSP uroczystość miała charakter strażacki. Meldunek Prezesowi struktur Miejsko – Gminnych OSP Dominikowi Matelskiemu złożył Komendant Artur Siwak.

W trakcie uroczystości dokonano odznaczeń przyznanych przez Zarząd OSP i tak, Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa  otrzymali: Janusz Czyżewski, Jan Bulandy oraz Andrzej Grzmielewicz. Są to jedne z najwyższych odznaczeń państwowych, przyznawanych dla osób wybitnie wspierających i zaangażowanych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej nie tylko odbierali życzenia i gratulacje, ale także wręczyli kilkunastu osobom podziękowania i pamiątkowe upominki za wsparcie jakie na co dzień otrzymują.

Część oficjalna uroczystości przewidywała również, jak ma to miejsce na wszystkich uroczystościach dożynkowych uhonorowanie i podziękowanie dla osób uprawiających ziemię, a w przypadku Sieniawki także członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Burmistrz Andrzej Grzmielewicz wręczył pamiątkowe dyplomy oraz upominki Sołtysowi Sieniawki, a także Rolnikom oraz paniom z KGW w Sieniawce, które jak było to widać w Sieniawce mocno wspierają Sołtysa oraz Druhów OSP we wszystkich przedsięwzięciach.

Na połączonych uroczystościach w Sieniawce nie zabrakło przyjaciół Sieniawki, czyli Kół Gospodyń Wiejskich z Markocic i Działoszyna, a także Starosty Detrichova oraz Druhów Strażaków z Czech.

Część oficjalna Dożynek i Jubileuszu OSP zakończyła się przekazaniem bochna chleba przez tutejszych rolników na ręce Burmistrza oraz podzieleniem tegoż chleba przez Gospodarza Gminy wśród wszystkich uczestników uroczystości. Zabawa jubileuszowo – dożynkowa trwała do późnych godzin wieczornych.

Źródło: UMiG Bogatynia

Autor: red.