Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna

22 cudzoziemców z nakazem opuszczenia kraju, 6 osób powędrowało za kratki

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-12-07 09:22:41

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 4 - 5 grudnia br., stwierdzono, że 22 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy. Funkcjonariusze SG zatrzymali także 6 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 3 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 11 cudzoziemców- obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, zatrzymano gdyż cudzoziemcy po złożeniu w Polsce wniosków o ochronę międzynarodową nielegalnie przekroczyli granicę, aby w innych krajach złożyć wnioski również o ochronę międzynarodową.

2 obywateli Ukrainy zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen, natomiast 2 obywateli Gruzji zatrzymano, gdyż nielegalnie wykonywali prace na terytorium naszego kraju.

Zatrzymano także 1 obywatela Iraku, który posłużył się podrobionym dowodem osobistym, 1 obywatela Wietnamu, którzy do kontroli okazał cudzy dokument pobytowy oraz 2 obywateli Indii którzy posługiwali się podrobionymi wizami Schengen.

Obywatele Indii zostaną przekazani stronie niemieckiej, a obywatel Wietnamu i obywatel Iraku do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego ich do powrotu przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Natomiast pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Ponadto zatrzymano 1 obywatela Japonii. Po ustaleniu, że posiada on ważny tytuł pobytowy na terytorium UE, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemca ukarano mandatem karnym.

Funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali także 6 mężczyzn w wieku od 22 do 45 lat, poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości listami gończymi. Czterech z nich to obywatele naszego kraju natomiast pozostali mężczyźni to obywatel Ukrainy oraz Rumunii. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności osoby zostały osadzone w aresztach śledczych lub zakładach karnych.

 

Źródło: NoOSG

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz