Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Podsumowanie działań -Bezpieczny Weekend

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-12-27 14:39:57

Przez całe święta prowadzona była akcja "Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie 2017". Nad bezpieczeństwem na drogach czuwali zgorzeleccy policjanci różnych pionów.

Działania rozpoczęły się 22 grudnia br., a zakończyły wczoraj o godzinie 22.00. Policjanci zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewożenia dzieci oraz respektowanie przepisów ruchu drogowego, szczególnie stosowania się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

W trakcie prowadzonych działań policjanci ujawnili trzech kierujących, którzy prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości oraz jednego kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających. W czasie świąt doszło do 25 kolizji drogowych.

Przypominamy o surowszych karach dla „piratów drogowych”.  
Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca br. wprowadza zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w Prawie o ruchu drogowym. Regulacje wymierzone są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach, a ich ofiarami są niejednokrotnie dzieci.


Nowe przepisy:

  • Pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona.
  • Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie jego przedawnienie nastąpi po 3 latach od daty popełnienia czynu.
  • Kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę do dwóch lat więzienia, obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego  zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.
  • Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skazany na karę nawet do 5 lat więzienia. Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.
  • Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigającego go radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.
  • Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat (mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców.
  • W Prawie o ruchu drogowym znalazła się uszczegółowiona regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.

Zaostrzenie przepisów pomoże Policji na skuteczne ściganie sprawców przestępstw drogowych i wykroczeń. Tylko w 2016 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1686 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 221 osób, a 2100 odniosło obrażenia ciała.

Źródło:KPP Zgorzelec

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz