Wstydliwe miejsca powiatu – Zgorzelec

Władze samorządowe systematycznie wypuszczają broszury informacyjne czy prezentacje filmowe („kręcone” również z lotu ptaka), których celem jest przekonanie lokalnych społeczności o dynamicznym rozwoju podległych im gmin. Takie propagandowe materiały pojawiają się w naszych tradycyjnych skrzynkach pocztowych, mailowych lub na portalach społecznościowych szczególnie często w okresie przedwyborczym, kiedy nieuchronnie zbliża się okres rozliczenia władz z ich dokonań.

Zdjęcia, filmy i dołączone do nich opisy miejsc są starannie wyselekcjonowane i opracowane przez zastępy wyspecjalizowanych urzędników i nie znajdziemy wśród nich takich miejsc, które wszyscy znamy z własnego otoczenia a które od lat drażnią nas swoim wyglądem. Zapomniane, zaniedbane, zaśmiecone z koszmarnie odrapanymi elewacjami stanowią również swoistą wizytówką władz gminy a tym samym również i ich mieszkańców.

Takim wstydliwym miejscem jest bez wątpienia nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Czerwona Woda, własność gminy miejskiej Zgorzelec.

Zdjęcia przesłał nam Pan Tomasz, mieszkaniec dzielnicy Ujazdu i to właśnie on zainspirował nas do stworzenia cyklu prezentacji takich właśnie wstydliwych miejsc powiatu zgorzeleckiego.

Zanim przejdziecie Państwo do przeglądania załączonych poniżej zdjęć, warto chyba przypomnieć, że w myśl Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rozdz. 5 Mienie komunalne, art. 50 „Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona”.

Jednocześnie zachęcamy naszych czytelników – mieszkańców powiatu zgorzeleckiego – do przesyłania podobnych zdjęć z Waszego terenu wraz z ich krótkim opisem. Być może upublicznienie ich przyczyni się do głębszego zainteresowania lokalnych władz samorządowych problemem zaniedbanych i często zapomnianych miejsc na terenie podległych im gmin.

 

Autor: red.