Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Anety, Lehca, Leona

PUP sfinansuje studia podyplomowe – można składać wnioski

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-01-19 11:02:09

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych w wysokości 100%  kwoty opłaty za studia, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Termin naboru przyjmowania wniosków od dnia 22.01.2018r. w sposób ciągły do momentu wyczerpania środków finansowych.

Złożone w w/w terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w 2018r. zasadami dostępnymi w siedzibie Urzędu oraz pod adresem http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Termin rozpatrzenia wniosków nie przekroczy 30 dni.

Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście w pokoju nr 210 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 bądź za pośrednictwem poczty.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej  http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Szczegóły dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy (pokój nr 210) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50.

Jednoczenie informujemy, że w bieżącym roku nie będą udzielane pożyczki szkoleniowe oraz nie będą finansowane koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz