Porozumienie TAK jednak bez S80

Na naszą redakcyjną skrzynkę mailową wpłynęła prośba o sprostowanie do artykułu z dnia 23 stycznia br. pt. Kopalniane i elektrowniane związki zawodowe łączą siły, wraz z załączoną uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ’80 KWB Turów.

Rzecz dotyczyła, przypomnijmy, zamiaru utworzenia wspólnej reprezentacji, składającej się z organizacji związkowych działających na terenie elektrowni i kopalni.

Międzyzakładowy Zespół Konsultacyjny, bo taką nazwę ma nosić nowo utworzone ciało, za główny cel obrało działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i ochrony zbiorowych interesów pracowników elektrowni i kopalni. Ponadto wspierać ma inicjatywy inwestycyjne, innowacyjne, ekologiczne i rozwojowe stanowiące niezwykle ważne kryterium utrwalania silnej i stabilnej pozycji kopalni i elektrowni.

Rozmowy ws. połączenia sił prowadzone były z NSZZ Pracowników Elektrowni Turów, MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów ZZIT OM w Elektrowni Turów, Niezależnym Związkiem Zawodowym Górników Kopalni Turów, Związkiem Zawodowym Pracowników KWB Turów oraz NSZZ Solidarność ‘80 Komisja Zakładowa KWB Turów.

Jednak, jak wynika z otrzymanego przez nas maila, Komisja NSZZ Solidarność ’80 KWB Turów postanowiła nie przystępować do Międzyzakładowego Zespołu Konsultacyjnego. Podtrzymuje jednak swoją obecność w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego, które to ciało, zdaniem związkowców z S’80, jest najskuteczniejszą formą współpracy wszystkich związków zawodowych w KWB Turów w walce o prawa pracownicze.

Wygląda na to, iż powiedzenie „w jedności siła”, niekoniecznie znajduje odzwierciedlenie w działaniach niektórych związków, czy może raczej należałoby powiedzieć - liderów związkowych. Z szansy na połączenie sił i wspólnej walki o prawa pracownicze, artykułowane  jednym, silnym, solidarnym głosem - którego żaden pracodawca z całą pewnością nie byłby w stanie zlekceważyć - zrezygnowała kopalniana Solidarność ’80 oraz najprawdopodobniej jej silniejszy związkowy „kuzyn”, NSZZ Solidarność KWB Turów.  Doświadczenie jednak podpowiada, że niezrozumiałe działania,  z czasem się wyjaśniają. Zapewne więc i kulisy podjęcia również i tej, dla niektórych mocno kuriozalnej decyzji, ujrzą światło dzienne.

W załączeniu do pobrania uchwała Komisji międzyzakładowej NSZZ Solidarność ’80 KWB Turów.

Autor: red.