Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Anety, Lehca, Leona

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-02-08 14:38:14

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego. Na spotkaniu podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2018.

W Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy funkcjonariuszy za rok 2017.  W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, kadra kierownicza, policjantki, policjanci i pracownicy Policji powiatu zgorzeleckiego oraz przedstawiciele władz samorządowych i  wymiaru sprawiedliwości.


Naradę roczną rozpoczął  Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu p.o. mł. insp. Janusz Lipski, który przywitał wszystkich uczestników odprawy.  Następnie głos przekazał swojemu zastępcy mł. insp. Adamowi Łachaczowi,  który zaprezentował wyniki pracy pionu prewencji i ruchu drogowego oraz podejmowane działania prewencyjne. Podkreślił istotną rolę debat społecznych, jako bezpośrednią formę kontaktu z lokalną społecznością, co pozwala skuteczniej poznawać problemy mieszkańców i efektywniej je rozwiązywać.


Następnie komendant  p.o. mł. insp. Janusz Lipski przedstawił gościom efekty pracy policjantów wydziału kryminalnego oraz omówił główne kierunki policyjnych działań na najbliższy czas. Podziękował policjantom i pracownikom Policji za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedstawicielom samorządu podziękował za pomoc i wsparcie jednostek policji powiatu zgorzeleckiego oraz podziękował za dotychczasową owocną współpracę z instytucjami współpracującymi z Policją.


Podczas odprawy głos zabierali zaproszeni goście m.in. Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Urszula Ciupak, Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu Artur Barcella, którzy dziękując za osiągnięte wyniki, służbę i pracę zgorzeleckich policjantów na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców, podkreślili dobrą współpracę ze zgorzelecką Policją.


Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, który odniósł się do zagadnień omawianych w trakcie odprawy, podziękował instytucjom i władzom samorządowym za dobrą współpracę z Policją, a policjantom za osiągnięte wyniki i jej efekty. Nakreślił również kierunki działania na obecny rok zaznaczając przy tym rolę dzielnicowego oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonującej od 2016 roku, jako wiodących elementów w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w całym kraju.

Źródło: KPP Zgorzelec

Tagi:

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz