Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Anety, Lehca, Leona

Kolejne robocze spotkanie sygnatariuszy PZKE

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-02-09 14:47:49

6 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu odbyło się kolejne już robocze spotkanie partnerów-założycieli Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Przypomnijmy, iż istotą działań zawiązanego Klastra jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego, w tym jakości powietrza, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki efektywnemu wykorzystywaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, m.in. z wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii oraz inne działania poprawiające efektywność jej produkcji.

W trakcie spotkania poszczególni partnerzy poinformowali o planowanych inwestycjach wpisujących się w strategię Klastra. Przedyskutowano również aktualnie prowadzoną przez lokalne władze samorządowe politykę antysmogową oraz potencjał energetyczny gmin z terenu powiatu, pozwalający na produkcję ciepła dla mieszkańców zgodnie z obowiązującą Ustawą Antysmogową. Sygnatariusze porozumienia zapoznali się także z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie indywidualnego systemu grzewczego, funkcjonowania domów zeroemisyjnych/pasywnych z fotowoltaniką, zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla brunatnego oraz rozwiązań zastosowanych w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania.

W roboczym spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele instytucji wspierających PZKE. Doktor hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. nadzw. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego zaproponował współpracę reprezentowanej przez siebie uczelni w zakresie audytu energetycznego przedsiębiorstw/regionów pod kątem identyfikacji i dalszego ekonomicznego wykorzystania odpadowych źródeł ciepła, mobilnych akumulatorów ciepła/chłodu i wykorzystania lokalnych średniotemperaturowych odpadowych źródeł ciepła do produkcji energii elektrycznej poprzez instalację ORC.

Dyrektor Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Waldemar Szulc poruszył tematy likwidacji niskiej emisji poprzez zamianę indywidualnych/lokalnych źródeł ciepła oraz e-mobilności. Przedstawiciele DIP (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca) i WFOŚiGW poinformowali natomiast zebranych o możliwościach ubiegania się o wsparcie finansowe planowanych, proekologicznych inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (perspektywa na lata 2014-2020) i dofinansowania działań partnerów Klastra ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

  

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz