Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Kolejne porozumienia w sprawie kształcenia zawodowego

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-02-28 10:04:33

Wczoraj  (27.02.) w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu podpisano porozumienie w sprawie kształcenia zawodowego.

Porozumienia zawarto pomiędzy: CITRONEX I Spółka z o.o.reprezentowanym przez Dyrektora Personalnego Panią Marzenę Mrzyk i Przedsiębiorstwem Usługowo- Produkcyjnym ,,ELTUR-SERWIS"  Spółka z o.o.  reprezentowanym przez Pana Rafała Rozentretera -Prezesa Zarządu i Pana Artura Trzeciakowskiego - Wiceprezesa Zarządu a Powiatem Zgorzeleckim, reprezentowanym przez Starostę Zgorzeleckiego Urszulę Ciupak i Wicestarostę Mariusza Wieczorka i Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, reprezentowanym przez Panią Jadwigę Barbarę Buciuto - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.

Zawarte porozumienie dotyczy podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania tegoż kształcenia do wyzwań rozwojowych na potrzeby lokalnego rynku pracy. Jako główny cel przewiduje się utworzenie w przyszłosci klas patronackich w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń pod patronatem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego ,,ELTUR-SERWIS" Spółka z o.o. oraz w zawodzie kierowca - mechanik, pod patronatem firmy CITRONEX I Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwa gwarantują podjęcie działań polegających m.in. na stworzeniu możliwości odbywania wizyt zawodoznawczych dla uczniów, organizowaniu praktycznej nauki zawodu, przygotowaniu uczniów do zdobycia wybranych uprawnień kwalifikacyjnych oraz przeprowadzeniu egzaminów. Ponadto zapewnią dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu w zakładzie. Przewiduje się również ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz