Zawada pozostaje na stanowisku prezesa PGE GiEK S.A.

Z informacji, do których udało nam się dotrzeć, wynika, iż podczas dzisiejszych obrad Rady Nadzorczej spółki PGE GiEK S.A., punkt dotyczący ewentualnego odwołania dotychczasowego prezesa jednej z największych spółek w Polsce, nie będzie rozpatrywany.

Oznacza to, że Sławomir Zawada pozostaje na swoim stanowisku i nadal będzie pełnił swoją dotychczasową funkcję.

To doskonała wiadomość dla osób, którym bliski jest rozwój naszego wspólnego przecież regionu i stabilne funkcjonowanie dwóch największych pracodawców. Z całą pewnością bowiem bliski związek Sławomira Zawady z powiatem zgorzeleckim, co niejednokrotnie podkreślał, stanowi gwarancję jego szczególnej uwagi i troski o swój rodzinny region.

Oczywistym jest jednak również fakt, że informacja ta stanie się przyczyną rozgoryczenia ze strony ludzi, którzy własny interes polityczny, czy może raczej trafniejszym byłoby użycie określenia „zemstę” za niespełnione polityczno-związkowo-biznesowe oczekiwania - stawiają ponad interesem ogółu powiatowej społeczności.
Jak bowiem traktowany był nasz region przez ludzi przywożonych „w teczkach” z zewnątrz za czasów rządów PO-PSL, kiedy to Bełchatów stanowił centrum zainteresowania władz tej państwowej spółki a nasze zakłady przysłowiową „dojną krowę” dla centrali, wszyscy doskonale pamiętamy.

Czas przedświąteczny to chyba najodpowiedniejszy okres na tego rodzaju, dobre informacje, stanowiące jednocześnie zakończenie spekulacji lokalnych mediów, polityków i związkowców, na temat ewentualnych przetasowań w PGE GiEK S.A.

 

Autor: red.