Wejście do „Górnika” doczekało się w końcu gruntownego remontu

Dzisiaj (10.04.) w obecności Wicestarosty Mariusza Wieczorka i Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Agnieszki Skonieczki, oficjalnie przekazano wykonawcy plac budowy, stanowiący teren położony przed budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

Już w niedalekiej przyszłości, bo po około 2 miesiącach - licząc od dnia dzisiejszego – ulegnie zdecydowanej poprawie (co uwidocznione jest na załączonej poniżej wizualizacji), estetyka do tej pory zaniedbanego wejścia do popularnego, zgorzeleckiego „Górnika”.
Realizacją tego przedsięwzięcia, w całości sfinansowanego z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego, podjęła się wrocławska firma Max Energy Sp. z o.o., której oferta została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego.

Koszt realizacji inwestycji wyniesie 435 011,98 zł brutto.  

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Autor: red.