Uroczyste otwarcie nowej przychodni w Pieńsku

Dzisiaj (15.06.) odbyło się uroczyste otwarcie nowej Przychodni Rejonowej w Pieńsku, połączone z Konferencją Profilaktyki Onkologicznej. Uroczystość poprowadziła   dyrektor WS SP ZOZ w Zgorzelcu Zofia Barczyk. Obecna na wydarzeniu Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak pogratulowała mieszkańcom nowej, spełniającej wszelkie wymogi przychodni i przekazała drobny upominek dla najmłodszych pacjentów nowej obiektu. Odczytała również list Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzeny Machałek, skierowany do organizatorów uroczystości oraz mieszkańców Pieńska.

 

"Szanowni Państwo,       

dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie nowej Przychodni Rejonowej oraz Konferencję Profilaktyki Onkologicznej w Pieńsku. Jako posłanka tej ziemi, zawsze wspieram inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności i jeśli tylko pozwalają mi na to obowiązki służbowe, uczestniczę w ważnych dla mieszkańców wydarzeniach. Niestety, tym razem, głosowania w sejmie uniemożliwiają mi wzięcie udziału w dzisiejszej uroczystości.
Zdrowie jest dla człowieka przedmiotem nieustannej troski i jedną z najwyższych wartości, dlatego proszę przyjąć serdeczne gratulacje w dniu, w którym zostały zwieńczone długie starania o stworzenie w Pieńsku komfortowej, przyjaznej pacjentowi przychodni…".

W dalszej części listu Pani Minister podziękowała władzom samorządowym powiatu oraz miejskim za współpracę, wytrwałość w prowadzonych działaniach i pomyślną realizację inwestycji, dzięki której  społeczność Pieńska wzbogaciła się o zmodernizowany, dobrze przygotowany do ochrony zdrowia obiekt.

Nowa Przychodnia Rejonowa WS SPZOZ w Pieńsku poprawi znacznie dostęp do opieki zdrowotnej. Doskonałe usytuowanie w samym centrum miasta to jedna z głównych zalet nowego, nowoczesnego obiektu. Znajdą się w nim gabinety, które do tej pory funkcjonowały w starym budynku: Poradnia Lekarza POZ prowadzona prze NZOZ „Familia” oraz Pracownia Fizjoterapii i Poradnia Ginekologiczna prowadzona przez WS SPZOZ.

Budynek Przychodni został przekazany WSSP ZOZ przez Gminę Pieńsk.  Wartość obiektu to 300 tys. zł, natomiast koszt remontu i przystosowania do funkcji, jaką ma pełnić, wyniósł przeszło 700 tys. zł.

W uroczystości wzięli udział ponadto: Wicestarosta Mariusz Wieczorek, dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Agnieszka Skonieczka, będąca jednocześnie członkiem rady społecznej przy WS SP ZOZ w Zgorzelcu, radni powiatowi, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu oraz licznie przybyli mieszkańcy Pieńska.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Autor: red.