Dziś zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2017/2018

W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany - głównie przez uczniów – dzień, czyli zakończenie roku szkolnego! Uroczyste apele, odbiór świadectw oraz nagród za rozmaite osiągnięcia i… można rozpocząć upragnione wakacje.

Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak wzięła udział w uroczystym apelu, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Wicestarosta Zgorzelecki Mariusz Wieczorek reprezentował Zarząd Powiatu w akademii zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, natomiast Sekretarz Powiatu Monika Galasiak odwiedziła Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Kulminacyjnym punktem każdej ze szkolnych uroczystości było wręczenie świadectw i nagród tym z uczniów, którzy pochwalić się mogą szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz godnym reprezentowaniem swoich macierzystych placówek w rozmaitych konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych.

Przedstawiciele organu prowadzącego dla publicznych szkół ponadpodstawowych, w swoich wystąpieniach podziękowali gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom administracyjnym za ich całoroczny trud włożony w kształcenie i wychowanie młodych mieszkańców powiatu, młodzieży natomiast za sumienną i konsekwentną postawę, której efektem są wyniki osiągnięte w nauce.

 


Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Autor: red.