Prawem na lewo - tak można określić zachowania niektórych naszych samorządowców

20 czerwca opisywaliśmy zachowanie zgorzeleckich radnych, którzy za nic mieli nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zamiast obniżyć wynagrodzenie burmistrza Rafała Gronicza i dostosować je do nowych zapisów prawa w tym względzie…. projekt uchwały w głosowaniu odrzucili. Burmistrz Zgorzelca został zatem z dużo wyższym wynagrodzeniem aniżeli pozwala na to nowe rozporządzenie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że spośród radnych aż 15 dostało się kandydując do Rady Miasta Zgorzelec z listy wyborczej…. Rafała Gronicza.

Jak się okazuje, część rad gmin z terenu powiatu poszło w ślady zgorzeleckiej i takich uchwał również nie podjęło. Nie obniżono wynagrodzeń wójtów: Sulikowa i Gminy Zgorzelec. Z tym, że podczas ostatniej sesji w Gminie Zgorzelec, projekt uchwały obniżającej wynagrodzenie wójta w ogóle nie znalazł się w porządku obrad. Prawdopodobnie procedowaniem projektu stosownej uchwały, radni gminy zajmą się w lipcu lub sierpniu.

Do samorządów, które postąpiły zgodnie z nowym prawem i w chwili obecnej zarobki stojących na ich czele włodarzy odpowiadają „widełkom” dopuszczalnych zarobków należy: Bogatynia, Zawidów, Węgliniec i Powiat Zgorzelecki.

Trudno się spodziewać, iż sytuacja taka jak w Zgorzelcu, Sulikowie potrwa wiecznie. Organem nadzoru nad przestrzeganiem prawa w naszych samorządach jest Wojewoda Dolnośląski i do niego należeć będzie przymuszenie rad, które nie zastosowały się do obowiązującego prawa i nie obniżyły wynagrodzenia wójtom czy burmistrzowi, do jego respektowania.

 

foto arch.

Autor: red.