Nielegalne odpady na terenie powiatu zgorzeleckiego

Wczoraj (4 lipca 2018 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Wrocławia prowadzili wspólne działania dotyczące kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Podczas pełnienia patrolu w powiecie zgorzeleckim skierowali do kontroli pojazd ciężarowy, w którym ujawnili nielegalne odpady.

W kontrolowanym pojeździe według dokumentacji miały znajdować się czyste odpady plastiku oraz gumy, jednak podczas oględzin stwierdzono sprasowaną mieszankę odpadów, która wydawała nieprzyjemny zapach, co mogło świadczyć o przewozie odpadów komunalnych. Naczepa, w której znajdowały się odpady, została zabezpieczona, a funkcjonariusze zwrócili się o ekspertyzę do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska celem określenia charakteru i sklasyfikowania odpadów.

  

Źródło: NoOSG

Autor: red.