Kolejna wyremontowana droga powiatowa przekazana do użytkowania

Wczoraj (10.07.) Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak, Wicestarosta Mariusz Wieczorek oraz Agnieszka Skonieczka, dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wraz z pracownikami merytorycznymi wydziału, podpisali z wykonawcą, przedstawicielem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. z Jałowca, protokół odbioru wyremontowanej drogi powiatowej nr 2398D na trasie Trójca - Gozdanin.

Remont mocno zniszczonej nawierzchni drogi o długości 1 560 mb., trwał nieco ponad 3 miesiące. Koszt całkowity inwestycji podzielonej na dwie części (1000 mb. i 560 mb.), obejmujący również m.in. wykonanie odwodnienia z przepustami oraz dojazdami do pół uprawnych i posesji mieszkańców, umocnień skarp rowów betonowymi płytami ażurowymi i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wyniósł 3 010 472,03 zł brutto.

Ta kolejna już powiatowa inwestycja drogowa, poprawiająca komfort jazdy i bezpieczeństwo jej użytkowników, otrzymała  dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego, z Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Gminy Zgorzelec.

 


Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Autor: red.