Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiebiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z przyjemnością   informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji " realizowanym w partnerstwie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Celem głównym projektów jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci Grantów.

Kto może ubiegać się o Grant?

 

Warunki udzielenia Grantu:

Jakich obszarów może dotyczyć Usługa Doradcza?

Wszelkie informacje dotyczące naboru oraz dokumentacja znajdują się na stronie:

https://dfg.pl/dolina-baryczy-nabor-ii/

Szczegółowych informacji odnośnie projektu udziela Biuro Projektów:

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 3

50-148 Wrocław

tel. 534 699 663 

tel. 570 448 000

E-mail: granty@dfg.pl

Źródło: UG Zgorzelec

Autor: red.