Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora

Czas na zmiany – twierdzi Agnieszka Skonieczka, kandydatka na stanowisko burmistrza Zgorzelca

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-10-05 12:49:07

Samorządowa kampania wyborcza wchodzi na ostatnią prostą i nie ulega wątpliwości, że w Zgorzelcu najpoważniejsze zagrożenie dla starającego się o reelekcję burmistrza Gronicza stanowi Pani Agnieszka Skonieczka z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Kandydatka PiS-u przedstawiła swój 10-punktowy program zawierający propozycje zmian (KLIKNIJ), z którymi obecny burmistrz, sprawujący swoją funkcję już od 12 lat, nie zdołał lub nie chciał sobie poradzić.

RedakcjaPrzedstawiony przez Panią plan rozwoju miasta jest niewątpliwie bardzo ambitny, jednak mieszkańcy Zgorzelca, sądząc z komentarzy, dość nieufnie podchodzą do wszelkich obietnic składanych przez lokalnych, ale i nie tylko, polityków.

Agnieszka Skonieczka – Myślę, iż powodów takiej nieufnej i ostrożnej postawy mieszkańców jest wiele. Przede wszystkim jednak wynika to ze złego doświadczenia związanego z albo nie do końca przemyślanymi deklaracjami albo z nieskutecznym działaniem osób sprawujących funkcje publiczne, które obiecały nam przez lata realizację wielu inwestycji.  Wielu z nas stało się ofiarą nadmiernego zaufania do osób, dla których, jak się później okazało, zdobycie władzy było celem, nie zaś środkiem pomocnym w działaniach nakierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Zgorzelca. Rozczarowanie społeczeństwa przełożyło się na utratę wiarygodności wobec wszystkich polityków i liderów społecznych, w tym niestety również i tych, którzy niezrealizowanych obietnic na swoim koncie nie mają.
Jestem gorącą zwolenniczką wyciągania odpowiedzialności politycznej wobec osób, którzy deklaracje składane społeczeństwu traktują wyłącznie jako klucz do uzyskania władzy. Dlatego mój program jest gruntownie przemyślany, przeanalizowany i przedyskutowany w gronie moich najbliższych współpracowników i mieszkańców Zgorzelca. Przede wszystkim, pod kątem możliwości jego realizacji. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że można go przekuć na realne działania.

Red. – Wśród pytań, jakie padają na portalach społecznościowych pod prezentowanym przez Panią programem wyborczym, często przewijają się pytania o Pani przygotowania zawodowe. Co ciekawe, padają one głównie ze strony zwolenników obecnego burmistrza, którym nie przeszkadzał kompletny brak doświadczenia u burmistrza Rafała Gronicza w 2006 roku, kiedy sięgał po władzę. Przypomnijmy, iż jego doświadczenie samorządowe ograniczało się wówczas jedynie do kilkumiesięcznej pracy w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu tuż przed wyborami, po jego zawodowym rozstaniu z filią jednego z banków.  Ówczesny starosta zatrudnił go wtedy do pracy przy jednym z wielu realizowanych projektów unijnych. Do końca nie wiadomo zresztą, czym tak naprawdę się zajmował. Czym Pani może się pochwalić?

A. S. – Wszelkie informacje dotyczące mojej osoby zarówno te dotyczące mojej sfery prywatnej jak i działalności społecznej czy przebiegu kariery zawodowej,  dostępne są na specjalnie utworzonej stronie internetowej, pod adresem www.agnieszkaskonieczka.pl.
Tam również zamieszczony jest mój program wyborczy, zaproponowany mieszkańcom Zgorzelca. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim i jego oceny. Proszę również o jego konstruktywną krytykę, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. 

Red. – Tegoroczny, rekordowy w historii powiatu budżet na inwestycje robi wrażenie. Wiemy, że możliwy był w dużej mierze dzięki projektom Pani autorstwa i uzyskanym dzięki nim wielomilionowym środkom zewnętrznym. To niewątpliwy sukces, biorąc pod uwagę krótki, bo dopiero 2,5 roczny okres kierowania przez Panią wydziałem odpowiedzialnym za inwestycje i drogownictwo.

A. S. – W swojej pracy zawodowej zawsze starałam się dać z siebie wszystko a nie wyłącznie tkwić na stanowisku. Pozyskane środki to jedno, drugie natomiast to przeprowadzenie postępowań przetargowych i nadzorowanie realizowanych inwestycji. Jako dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, mam do pomocy zespół wspaniałych współpracowników, bez których trudno byłoby mi doprowadzić do szczęśliwego końca wszystkich założonych przeze mnie działań. To niewątpliwie również zasługa współpracy ze Starostą Zgorzeleckim Urszulą Ciupak i Wicestarostą Mariuszem Wieczorkiem, w dużej mierze dzięki której efekty mojej pracy ujrzały światło dzienne i służą już dziś lub posłużą wszystkim mieszkańcom powiatu już w niedalekiej przyszłości. Jest to przede wszystkim dowód na to, że doskonale zorganizowana i świetnie przygotowana merytorycznie drużyna, potrafi zdziałać jeśli nie cuda, to na pewno bardzo wiele. 

Red. – Przeciw tym wszystkim pozytywnym zmianom, jakie Pani proponuje, zjednoczyły się lokalne siły polityczne tworząc jednolity front przeciwstawiający się zagrożeniom dla ich liderów, mogących wystąpić po zmianach na stanowisku burmistrza. Spośród tej szerokiej koalicji, najbardziej kontrowersyjny wydaje się mariaż osób związanych z SLD ze środowiskiem polityków PO, na czele którego stoi obecny burmistrz. Złośliwi przywołują tutaj znany psychologom „syndrom sztokholmski”, który, w dużym skrócie, mówi o sytuacji kiedy ofiary np. porwania pod wpływem silnych emocji zaczynają nie tylko odczuwać sympatię i solidarności z osobami je przetrzymującymi, lecz również im pomagać. To nieco drastyczne porównanie wydaje się być jednak w pełni uzasadnione. Jak pamiętamy, to właśnie burmistrz Gronicz z PO odsunął od władzy rządzące do 2006 roku SLD. Następstwem zmiany na szczycie władzy były czystki w urzędzie i podległych jednostkach i utrata pracy przez dużą grupę zwolenników SLD. Czyli dzisiejszych jego zwolenników. Jak Pani to skomentuje?

A. S. – Dla mnie taka koalicja w rzeczywistości funkcjonuje od wielu już lat. Pamiętamy przecież, że jeszcze do niedawna w powiecie zgorzeleckim władzą zgodnie dzielili się przedstawiciele PO, SLD i Porozumienia Prawicy, rozdzielając między siebie funkcje  starosty, wicestarosty i etatowego członka zarządu. W samej Radzie Miasta Zgorzelec również przez lata funkcjonowała taka koalicja, złożona z wymienionych wcześniej ugrupowań politycznych, niemal bezkrytycznie przegłosowując projekty uchwał burmistrza. Można zaryzykować twierdzenie, że wszyscy liderzy podmiotów wchodzących w dzisiejszą koalicję rządzili miastem i powiatem od wielu już lat. Jakie są efekty ich rządów, wszyscy widzimy.
Moim zdaniem skutkiem dzisiejszej decyzji władz koalicyjnych ugrupowań będzie z pewnością utrata własnej tożsamości politycznej na długie lata i niezwykle trudne do odbudowania zaufanie mieszkańców. I dotyczy to obu ugrupowań w równej mierze. Jednak ocenę zasadności i trafności decyzji liderów związanych z lokalnym SLD i PO, pozostawiam ich wyborcom.  

Red. -  W zdecydowanej większości  samorządów, decyzja o podjęciu wyborczej rywalizacji z dotychczasowymi włodarzami, piastującymi swoje funkcje od lat, przypomina walkę Dawida z Goliatem. Nowi kandydaci stają na przeciw nie tylko całej samorządowej machinie pracującej na rzecz obecnych włodarzy, lecz również zawiązanym na długo wcześniej, zabetonowanym i świetnie funkcjonującym lokalnym układem osób z kręgu polityczno-biznesowo-towarzyskiego. Dla  tych ludzi ewentualna zmiana u steru władzy grozi załamaniem się ich dotychczasowego, wygodnego życia, niebagatelnych dochodów, pozycji społecznej i wpływów. W obronie status quo stają również osoby zatrudnione przez dotychczasowego włodarza w urzędzie czy spółkach, wspierani przez własne rodziny. Te wszystkie osoby zrobią wszystko, aby ich model życia trwał nienaruszony, bez względu na jakość rządów tego czy innego burmistrza.

A. S. – Oczywiście, mam tego świadomość. To jednak nie głosy wymienionych wyżej osób przeważają o wyborze władz miasta, lecz głosy mieszkańców. Zaważy o tym decyzja zwykłych, uczciwych i ciężko pracujących ludzi, którzy z uwagi na brak czasu, niewiele interesują się sprawami miasta. Zajęci swoimi obowiązkami zawodowymi, rodziną, własnymi sprawami i problemami mają jednak świadomość tego, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu, co należałoby naprawić a co z niezrozumiałych dla nich przyczyn, przez lata robione nie jest. Widzą również jak funkcjonują inne samorządy w regionie, np. Bolesławiec, gdzie stopień przemian przyczyniających się do jego dynamicznego rozwoju może budzić zazdrość wśród mieszkańców sąsiednich miast. Głęboko wierzę w mądrość mieszkańców Zgorzelca i ich pragnienie rozwoju naszego wspólnego miasta dla siebie, swoich dzieci i wnucząt. I to właśnie o ich głosy głównie zabiegam. Mam jednocześnie nadzieję, że w mojej pracy pomogą mi sami mieszkańcy, wskazując na obszary działań, które w ich ocenie stanowić powinny priorytet działań władz miasta.

Red. – Czego można Pani życzyć już niemal w przededniu wyborów?

A. S. – Chciałabym, aby mieszkańcy uwierzyli, że można zmienić Zgorzelec na lepsze i dali mi szansę. Bo bez tej wiary i zaufania, rozwój Zgorzelca nie będzie możliwy. Wiem jak przekuć w czyn każdy z mojego 10-cio punktowego programu. Moje obietnice nie są pustymi sloganami, lecz przemyślanym i przeanalizowanymi finansowo propozycjami. Chciałabym również, abyśmy w przededniu wyborów skupili się na merytorycznych argumentach, a nie na lokalnej, politycznej walce. Zawsze wychodziłam z założenia, że więcej można osiągnąć współpracą i zgodą, aniżeli bezpodstawnymi atakami. A takie, niestety, mają już miejsce i to nie tylko skierowane w moim kierunku, lecz również mojej rodziny.

Red. – Tego Pani życzymy i dziękujemy za poświęcony nam czas.

Komentarze:
AparatGosia
Piątek, 2018-10-05 12:52
Masakra ta Skonieczka
AparatAda
Piątek, 2018-10-05 16:13
No nareszcie jest ktos na kogo bede głosować. Naprawdę wszyscy tylko nie Gronicza i jego doskonałości z urzędu miasta, rady miasta, rady powiatu, te super dwie dyrektorki podstawowek jak i te jego partyjne udoskonalone nauczycielki i nauczyciele.
AparatWyborca.
Piątek, 2018-10-05 16:56
Brawo Pani Agnieszko. Cała moja rodzina i znajomi zagłosują na Panią. Czas na konkretne zmiany.
AparatWyborca
Piątek, 2018-10-05 19:21
Pani Agnieszko, nie jestem zwolennikiem PiS, ale w tym wypadku stawiam na osobę, a nie na partię! Wierzę, że jest Pani w stanie zmienić nasze miasto. Mój głos i mojego męża ma Pani na pewno.
AparatSeba
Piątek, 2018-10-05 19:45
Jak będzie Pani budowała takie boiska jak w ogólniaku,to kiepsko.
AparatDo potusiem tzw Seba
Piątek, 2018-10-05 21:32
Jak będziesz się tak slabo starał dla swego Ralfa to będziesz po 21 te boiska sprzatal że hej. Narazie potus z portalu z info to idzie wam jakoś tak że Ola la że nedza lepiej gra. Tak ze samozwańczy geniuszu widze tu tylko wielka lipe ekipy Ralfa na miare jego wzrostu mozna nawet zec ze jak za czasu słynnej przegranej Bronka bez ogona.
AparatSulików
Piątek, 2018-10-05 22:06
Ostatnia prosta w Sulikowie ,jaki gospodarz takie obejście .Plakat Starzyńskiego na tle byłej zrujnowanej rozlewni piwa .hahahahaaaaaaaaa!!!!
AparatJarek
Piątek, 2018-10-05 22:17
Co by nie powiedzieć jak PIS mówi to robi, a nie rozkopuje całe miasto tuż przed wyborami, niech się kobieta wykaże.
AparatLama
Piątek, 2018-10-05 22:58
Ja bede glosowal na Pania Agnieszke. Powodzenia.
AparatDo potusa vel sulikow
Sobota, 2018-10-06 08:20
Te trele sere potus dalej lipa ci wychodzi. Ty lepiej nam powiedz czy to prawda ze w parku kolo MDK w a.Zgorzelcu na grzybku ma stanąć pomnik wielkiej czwórki to jest Rafała z Arturem Janem i Radkiem i wszyscy maja trzymać ponoć w ręku wielka dzide aby coś jeszcze od mieszkańców wycharatac ???
AparatMieszkam TU
Sobota, 2018-10-06 10:20
Ludzie obudźcie się, bo będziecie mieli w tym kraju drugą Grecję!
Przestańcie dawać ludziom, tylko zacznijcie im nie zabierać.
Dość POPISów!
AparatMadzia
Sobota, 2018-10-06 10:49
No i jasno widać że wszystko lepsze niż Gronicz i jego super doradcy ziomale
Aparatwaldek
Sobota, 2018-10-06 10:52
kobiety powinny wykazać kobiecą solidarność i głosować na kobietę obojętnie którą,Burmistrz obecny chwali sie czego nie zrobił dla Zgorzelca- a co miał pan nic nie robić ,to żadna chwała a to co Pan zrobił to wszyscy wiemy.Dzisiaj mamy napływ ludzi z różnych stron Polski,znamy powody ale większość przyjeżdża i nie dba o naszą zieleń trawniki Parkują samochody na trawnikach ,policja nie interweniuje a straż miejską burmistrz zlikwidował ponieważ nie przynosiła mu kasy tak jak parkingi płatne.Panu dziękujemy i czekamy na zmiany
AparatJowita
Sobota, 2018-10-06 11:19
Popieram tą panią, dajmy jej szansę!!!
Aparatwieszcz
Sobota, 2018-10-06 11:48
Trzeba przyznać że Konkretna babka. Aż się chce na wybory pójść :)
AparatFenix
Sobota, 2018-10-06 13:19
Widziałem te banery z Ralfem Arturem i Jankiem w mieście Zgorzelec, nawet z szumnym hasłem Skutecznie Działamy. Mam zatem pytanko dla kogo działają? Dla mieszkańców? Czy dla.siebie? Bo ostatnimi czasy jak się nie mylę to burmistzunio Rafał chyba miał podwyższoną dietę nie? A i jeszcze jak tam jego super doradca były senator Jan M dalej na etacie ? Naprawdę widzę jaka skromność z nich bije te banery są chyba trochę za małe jak na tak wielkie postacie! Przecież to są tak utalentowane osoby zarówno w ekonomi,.edukacji że aż.dziw że świat o nich jeszcze nie wie. Proponuję aby ci panowie i już tacy skromnie nie byli i że banery 100 metrów na 100 w mieście walneli na pewno za te ich ostatnie sądy ludzie pokochają.
Aparatmnoo
Sobota, 2018-10-06 20:26
a drogi w Jerzmankavh nie potrafili zrobić !!!!!!!!!!
to jest Sukces
AparatAPEL
Niedziela, 2018-10-07 09:00
Sulikowianie nie dajmy się oszukać ,pięknym gestom wójta Starzyńskiego . Nie dopuśćmy ,aby do rady wszedł junior M I ,starsze pokolenie sulikowian pamięta seniora ,który ,,rządził " naszą gminą .
AparatOla
Niedziela, 2018-10-07 09:17
Brawo dobić tych nieudaczników idzie nowe wszystko jest lepsze niż Gronicza i jego ferajna. Ten pożal się Boże geniusz od naprawy drrog w Zgorzelcu co zrobi to dwa razy mniejsze niż była wcześniej. Mieszkańcy Zgorzelca maja już dość jego pomysłowych dzialan na miarę jego wzrostu.
Aparataga
Niedziela, 2018-10-07 18:14
fajna babka, konkretna, energiczna....
a mnie zastanawia tylko jak ona "dostała" pracę w powiecie -cały czas krążą jakieś słuchy że nie było nawet rozpisanego konkursu a ONA wcześniej robiła audyt właśnie w Starostwie? dobrze by było żeby ta pani się jakoś odniosła, zdementowała owe "plotki"
AparatZibi
Niedziela, 2018-10-07 18:50
@aga, otrzymała to stanowisko na drodze awansu wewnętrznego a w tym przypadku rozpisywanie konkursu było zbędne. Mnie natomiast zastanawia jak i dlaczego pracę w starostwie otrzymał Gronicz i co było powodem jego rozstania z bankiem, bo o tym krążą dziwne opowieści a oficjalnie burmistrz chyba nigdy nie odniósł się ani słowem. Ale może ty wiesz?
AparatUcho prezesa
Niedziela, 2018-10-07 19:30
Pani Agnieszko proszę sprawdzić w jak zbieżnym czasie burmistrz uchwala ze swoim zapleczem,uchwałę zwlniającą z podatku od nieruchomości z zakupem bazy PKSu na Orzeszkowej.Tyle w temacie.
AparatSulików
Niedziela, 2018-10-07 20:11
@ do potusa vel sulikow weź ty się człowieku odchrzań od mnie !Słyszysz dzwony w kościele ,ale nie wiesz w którym ,psychiatra sie kłania .
AparatSygnalista
Niedziela, 2018-10-07 20:20
Właśnie -ludziska w okolicy Orzeszkowej wyglądają jak górnicy z którzy kończą szychtę,syf,kiła i mogiła!
Aparatzwolenniczka
Niedziela, 2018-10-07 23:08
Jeżeli jest wywiad ,to powinna być możliwość zadawania pytań do kandydatki.Za Panią odpowiadają trolle,poziom ....."powiatowy"
AparatDo tzw zwolenniczki
Poniedziałek, 2018-10-08 09:54
Te cenzorku potus z.z info oddany slugusie ralfika widzę że jak ludzie piszą prawdę o twym panu to ich u siebie na portalu wycinasz a tu nie możesz więc są trolami. A jak byś siebie nazwał ? Przecież 8 -9 lat temu sam wypłynęła tylko dzięki trolowaniu swego obecnego pana. Tak że wracaj do swej nory by jakiś panflet dla swego nad wymiar utalentowanego raflika wymyśleć.
AparatIza
Poniedziałek, 2018-10-08 14:43
Ludzie idźcie na wybory trzeba się w końcu pozbyć tych talenciazy Zgorzelca raz na zawsze. Żadne Gronicze, Bieliński, Michalskie ani Baranowskie tylko nowe. Naprawdę wszystko będzie lepsze niż ta czwórka i jej poplecznicy. Za nich nam grozi tylko marazm i zacofanie w Czechach zakłady, w Niemczech zakłady A tu co w koło pola i pola. Oni i nic nie potrafią zrobić jedyny ich sukces to że się narodzili i tyle. Ostatnio chwalą się na swoim portalu hitem w Zgorzelcu mini wybiegiem dla jednego psa. No wmordke jeża sukces że dech zapiera. A ulice Zgorzelca dalej do bani , parkingiem do bani, dworce no szkoda gadać. Jedno jest pewne nie bedzie ich z czasem będzie wszystko.
AparatJanek
Poniedziałek, 2018-10-08 15:45
Kompetentna Pani Aneta Mazur !
Aparatxyz
Poniedziałek, 2018-10-08 21:10
Wszystko tylko nie pis!!! No, może nie wszystko- nie pani Mazur... Ale pani Agnieszce też podziękujemy. Można niby iść za osobą, nie za partią, jednak jeśli ktoś identyfikuje się z jakimś ugrupowaniem, jest łączony z jej przedstawicielami, filozofią i działaniami, a pisowskie rządy są wstydem i krzywdą dla Polski. Stop pisowi w Zgorzelcu!!
AparatAbc
Poniedziałek, 2018-10-08 22:24
No potus Rafała cenzorowy trol z z info się odezwał. Z tym stop to ci znowu nie wyszlo jak z tymi historycznymi dokonaniami w Zgorzelcu w twoim tzw muzeum tylko bierki i gry planszowe od Rafała zostały. No cóż tu można powiedzieć stop lewakom takim jak Ty czyli synalkom dawnych prominetow partyjnych ktozy bez pomocy tatusiów z PRL.i ich dawnych znajomych z pracy, tu w Zgorzelcu pracy ani tzw studiów by nie mieli. A teraz siedzę zreja za pieniądze mieszkańców podatników i poza swoim wygorowanym alter ego nie maja co że sobą.zrobic tylko chca dalej rządzić. Dlatego mi się ich pozbędziemy i rączki im od koryta 21 odetniemy. Tak że wszystko tylko nie Gronicz ani jego platfusy malowanie tylko glosujemy na nowe nie skażone na szczęście czerwonej obłudy pozbawione.
AparatRoman
Wtorek, 2018-10-09 07:55
Ale jaja nasz burmistzunio przerażony wtopa wyborczą se ranking w Rzeczpospolitej zamówił. Próbuje nam wmówić że jest tak doskonały i jaki w Zgorzelcu jest rozkwit i praworządność . Ponoć jesteśmy na 10miejscu w kraju ale sciema i to mieszkańcy maja lyknac . Przecież wystarczy otworzyć atlas i policzyć miasta Polski powyżej 50000 i wszystko jasne. A tu 10 miejsce akurat Zgorzelec pana Gronicza . No no naprawdę teraz widać jak traktuje mieszkańców . Ciekawi mnie też czy do sponsoringu tego rankingu PO i niemiaszki nie przyłożył rączki.
.
AparatMirka
Czwartek, 2018-10-11 09:22
Mam nieskromnie pytanko gdzie pan Rafał będzie głosować czy w Zgorzelcu czym Lub1aniu.???
AparatWażne
Piątek, 2018-10-12 14:45
Skoro, nie udało się na razie tego zrealizować, to sądzicie, że teraz te Pani się uda? Odpowiedź brzmi nie. Nie ma żadnych realnych propozycji, poza tym są ważniejsze rzeczy do zrobienie niż sport.
AparatZybi
Piątek, 2018-10-12 19:29
Czy Rafał już zameldował robotników drogowych w Zgorzelcu? Bo chyba inaczej przerznie z obu paniami.
Dodaj komentarz