Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Środki na podjęcie działalności gospodarczej czekają!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-02-05 13:19:46

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków  na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 06 lutego 2019 r. 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Dofinansowanie będzie udzielane w kwocie wynoszącej średnio do 21 000,00 zł.

Przy ocenie wniosków obok kryteriów formalnych wynikających z przepisów ustawy uwzględniane będą w szczególności następujące dodatkowe kryteria:

      przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,

      kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,

      okres zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu oraz data i przyczyna ustania zatrudnienia,

      kwalifikacje i doświadczenie zawodowe związane z zakresem planowanej działalności gospodarczej,

      proponowane zabezpieczenie ewentualnego zwrotu otrzymanych środków,

      działania i przygotowania podjęte lub zrealizowane w związku z planowanym podjęciem działalności (wkład własny),

      ustalenia wstępnej wizytacji miejsca przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków:

      Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

      Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski ocenione pozytywnie, które nie zostaną zakwalifikowane do realizacji z powodu braku możliwości włączenia do projektu (kryteria dostępu)  będą realizowane stopniowo do końca 2019 roku ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału,    w zależności od możliwości ich przeznaczania na tę formę wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie w pokoju  102 (telefon -75 77 70 500, wew. 102)    w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ogólne zasady przyznawania środków oraz nowy formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://zgorzelec.praca.gov.pl w zakładce „Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy- Formy wsparcia- Dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej” lub w siedzibie Urzędu.

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz