Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli

Powstanie nowy żłobek w Gminie Zgorzelec

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-02-28 10:01:16

Gmina Zgorzelec otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 320 000,00 zł z programu ”Maluch+” na budowę i wyposażenie nowej placówki.

"Maluch+" to resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne wspierania rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2019 „MALUCH+” do 450 mln zł. Większa pula środków pozwoli na utworzenie 27,6 tys. miejsc opieki oraz na dofinansowanie funkcjonowania ponad 76,8 tys. miejsc dla dzieci pełnosprawnych oraz 728 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Edycja programu „MALUCH+“ 2019 składa się z czterech modułów. Gmina Zgorzelec otrzymała środki z Modułu 1b, które były przeznaczone na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekraczała 5 mln zł lub nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczyło utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekraczała 3 mln zł.

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola Publicznego „Krasnoludki” w Jędrzychowicach o budynek żłobka i przebudowę części istniejącego budynku przedszkola. W budynku znajdą się dwie sale dla dzieci 2,5-3 z wydzieloną częścią do odpoczynku oraz salę dla dzieci w wieku 1-2 lata z osobną częścią do odpoczynku. Do każdej sali przylegać będzie toaleta dla dzieci oraz toalety dla personelu. Zaprojektowano również szatnię dla dzieci wraz z wyposażeniem, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, wózkownię, szatnię dla personelu z pokojem socjalnym i toaletą. W budynku znajdą się również pomieszczenia administracyjne – gabinet dyrektora, sekretariat, pom. administracji, gabinet pielęgniarki z przylegającym gabinetem do prowadzenia terapii polisensorycznej.

Żłobek będzie przeznaczony do opieki nad 60 dziećmi przy 20 osobach personelu. Przedmiotowa inwestycja będzie powiększeniem już istniejącego  żłobka, który funkcjonuje obecnie w budynku przedszkola „Krasnoludki”. Jest to jedna grupa dla 12 dzieci. Gminny Żłobek w Jędrzychowicach powstał wraz budową Przedszkola Publicznego „Krasnoludki” w Jędrzychowicach w 2013 roku.

Łączny koszt budowy żłobka to 3 514 708,81 zł z czego 1 320 000,00 zł będzie dofinansowane z programu ”Maluch+”.   

 

Źródło: UG Zgorzelec

Komentarze:
Aparatmama
Czwartek, 2019-02-28 10:18
a w Zgorzelcu jest wystarczająca liczba żłobków że się nie starali o dofinansowanie?????
Aparatjpr.
Czwartek, 2019-02-28 12:43
Brawo gmina Zgorzelec ,za to gmina Sulików dno .Przedszkole ciasne ,o żłobku możemy pomarzyć!
Dodaj komentarz