Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Anety, Lehca, Leona

PSZOK w Zgorzelcu zmienia lokalizację

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-12-30 10:27:10

MPGK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 02.01.2020 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie przeniesiony na teren składowiska odpadów w Jędrzychowicach.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 13:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta Zgorzelec, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony ( od samochodów osobowych),
 • przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oraz opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • papier i makulatura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, w tym gruz, cegły, regipsy, płytki (kafelki),
 • odzież,
 • metal (w tym opakowania z metalu).

Do tej pory zgorzelecki PSZOK zlokalizowany był przy ulicy Łużyckiej 3 w Zgorzelcu i udostęniony mieszkańcom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W soboty od 8:00 do 14:00.

 

Źródło: MPGK Zgorzelec

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz