Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Imieniny:
Danieli, Wawrzyłca, Wiktora

Mariusz Wieczorek – mieszkańcy gminy zasługują na pozytywne zmiany!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-10-17 13:32:06

Jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów do objęcia stanowiska burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec jest obecny wicestarosta zgorzelecki, Pan Mariusz Wieczorek.

Wcześniej przedsiębiorca budowlany z ogromnym doświadczeniem zawodowym, obecnie również doświadczony samorządowiec. Te dwie nabyte, praktyczne cechy plus ogrom energii emanującej z niego na co dzień, stanowią doskonały fundament dla potencjalnej głowy samorządu, poważnie myślącej o rozwoju gminy.
Choć kandyduje z własnego komitetu wyborczego i jak podkreśla, jest bezpartyjny, to jednak swoim zaangażowaniem w pracę na rzecz powiatowej społeczności zdobył zaufanie rządzącego w kraju Prawa i Sprawiedliwości, co zaowocowało udzieleniem mu pełnego poparcia w walce wyborczej. Fakt ten nie jest bez znaczenia, biorąc pod uwagę możliwości pozyskania ogromnych środków finansowych z rządowych źródeł na wsparcie rozwoju m.in. lokalnej infrastruktury, działalności edukacyjnej czy kulturalnej.
Pan Mariusz cieszy się również poparciem wielu lokalnych środowisk i wraz z ich przedstawicielami, wspólnie starają się o mandat zaufania mieszkańców miasta i gminy.

Red.Dlaczego zdecydował się Pan na kandydowanie w wyborach samorządowych na stanowisko burmistrza Węglińca?

Mariusz Wieczorek – Uważam, że sprawy niezwykle istotne dla funkcjonowania gminy, co z kolei niewątpliwie przekłada się na standard życia codziennego jej mieszkańców, nie są prowadzone z wykorzystaniem pełni potencjału naszego samorządu. Podobnie jak nie jest wykorzystywany ogromny potencjał tkwiący w samych mieszkańcach, którzy podobnie jak ja, pragną rozwoju swoich miejscowości a nie jedynie egzystencji.
Połączenie naszych naturalnych, wspaniałych terenów, stanowiących obiekt zazdrości innych samorządów z gruntownie przemyślanymi pomysłami wcielanymi następnie w czyn, pozwolą nam wszystkim w sposób wyraźny i to w stosunkowo krótkim okresie czasu czerpać korzyści z miejsca, w którym razem mieszkamy. Największym naszym dobrem są jednak mądrzy mieszkańcy, wystarczy jednak zacząć słuchać ich głosu, wspierać ich działania i wspólnie je realizować. Co przy obecnych możliwościach wykorzystania zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji lokalnych, szybko przerodzi się w nową, przyjazną mieszkańcom i turystom infrastrukturę.    

Red. -  Gmina Węgliniec składa się z miejscowości często poważnie od siebie oddalonych. Czy Pana program obejmuje każdą z nich?

M.W. – Dystans do oddalonych od siebie miejscowości łatwo skrócić poprzez intensywną poprawę jakości wciąż pozostawiającej wiele do życzenia infrastruktury drogowej. A w tym, podobnie jak w wielu innych dziedzinach, obecne władze samorządowe zrobiły, moim zdaniem, zdecydowanie zbyt mało. Dzisiejszy rozwój motoryzacji wręcz wymusza budowę bezpiecznych, komfortowych nitek komunikacyjnych i ten obszar stanowić będzie dla mnie priorytet. Ze szczególnym naciskiem na doprowadzenie do remontu niezwykle dziś uciążliwej drogi wojewódzkiej nr 296, przebiegającej przez miejscowości naszej gminy.  Oczywiście przy równoległej modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, aktywizacji tak pożądanej dziś społecznie opieki senioralnej i budowie m.in. ścieżek rowerowych czy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Dopiero wówczas, po zapewnieniu członkom naszej społeczności tych podstawowych potrzeb i zapewnieniu  tego minimum pożądanego i oczekiwanego przez turystów, możemy czerpać nie tylko radość z naszego miejsca zamieszkania ale i namacalne korzyści z pięknego położenia naszej gminy. I rozpocząć skuteczne starania o pozyskanie inwestorów zewnętrznych, zapewniających miejsca pracy dla naszych mieszkańców. (szczegółowy program wyborczy poniżej – red.)
W trakcie prac nad programem rzeczywiście nie pominęliśmy żadnej z miejscowości, starając się przedstawić plan modernizacji ich najważniejszych obszarów.
Nie jest to jednak, co pragnę wyraźnie podkreślić, program zamknięty, którego mam zamiar trzymać się kurczowo przez całą kadencję. Wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby to sami mieszkańcy decydowali o swoich najpilniejszych potrzebach i sami wyznaczali mi priorytet ich modernizacji.
Mój program zawiera zatem propozycje, które będę realizował dopiero po konsultacjach z mieszkańcami każdego z sołectw i upewnieniu się, że sami uznają je za najważniejsze.

Red.Nieoficjalnie mówi się, że remont niedawno oddanej do użytku drogi powiatowej w Węglińcu, to w ogromnej, jeśli nie wyłącznej mierze Pana zasługa.

M.W. – Jako członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego i wicestarosta miałem za zadanie kierować się zrównoważonym rozwojem całego samorządu powiatowego, w tym oczywiście w zakresie modernizacji dróg znajdujących się w zarządzie powiatu. A pamiętać należy, że takich dróg podległych powiatowi jest łącznie ponad 200 km i niestety, pomimo naszych usilnych starań, wciąż większość z nich wymaga bardziej lub mniej pilnego remontu.
Jeśli jednak chodzi o tę konkretną inwestycję, to rzeczywiście, udało mi się przekonać pozostałych członków zarządu, iż jej modernizacja jest niezbędna dla bezpieczeństwa jej użytkowników. Uważam za swój osobisty sukces, że część ze skromnych środków budżetowych powiatu udało się przekierować na potrzeby Węglińca. I codziennie cieszę widząc ją w obecnym, odnowionym kształcie.

Red.Wśród członków Pana komitetu wyborczego znajdują się kandydaci do rady miasta i gminy, reprezentujący przekrój różne zawody. Od nauczycieli i kolejarzy, po leśników i strażaków.

M.W. – Jestem przekonany, że tylko w gronie przedstawicieli różnych zawodów, będących fachowcami w swoich dziedzinach, możliwe będzie wypracowanie kompromisowych działań, zadawalających jeśli nie wszystkich, to z pewnością zdecydowaną większość. Bez ryzyka pominięcia palących potrzeb różnych grup społecznych. Mój komitet wyborczy zasilają ludzie uczciwi i otwarci, aktywni społecznicy znani w swoich lokalnych środowiskach ze swojego zaangażowania w działania na rzecz poszczególnych wspólnot. To osoby, które z pewnością nie odmówią wsparcia w problemach poszczególnych mieszkańców z ich okręgów wyborczych.  

Red.Czego można Panu życzyć w niemal przededniu wyborów?

M.W. – Chyba tylko czystej, uczciwej walki wyborczej ze strony moich kontrkandydatów i przemyślanego, mądrego wyboru gospodarza gminy przez jej mieszkańców.

Red.W takim razie tego właśnie życzymy i dziękujemy za rozmowę.

 

 

Komentarze:
AparatAda
Środa, 2018-10-17 14:08
Panie Mariuszu z całego serca, życzę Panu, aby wygrał Pan, te wybory. Bo jest Pan człowiekiem z wielkim sercem i bardzo rozsądnym . Cała moja rodzina oda na Pana głos. Zachęcam innych, mieszkańców do głosowania na Pana.
AparatJan
Środa, 2018-10-17 14:41
Ma pan mój głos!
Aparatjanie
Środa, 2018-10-17 20:55
Mojego nie
AparatMarta
Czwartek, 2018-10-18 10:56
Janie - oddaj swój głos sam na siebie i gra gitara. Nie musisz oddawać głosu na przeciwnika. To wyborcy decydują na kogo dgłos, a nie ty, i całe szczęście. Powodzenia Janie z plakatu.
AparatMarek
Czwartek, 2018-10-18 11:51
Ja i wszyscy moi znajomi zagłosują za P. Wieczorkiem
AparatLewą w górę
Czwartek, 2018-10-18 14:41
Mariusz da radę.
Mariusz daje radę w Starostwie.
Mariusz daje radę w wyprawach motocyklowych.
Mariusz nie pęka !!!!
Mariusz ogarnie Węgliniec, bo ma na niego pomysł.
AparatPrawa przed lewa
Czwartek, 2018-10-18 20:09
Potus ty wiejski wierszokleto........ Nie do rymu nie do taktu u Rafała wsać sobie palec do kontaktu. A gdy to ci nie pomoże to sobie pooglądaj Rafała folder w pokoże.. A na folderach tych przezacnych, tylko sukces, tylko sukces bez żadnej odpowiedniej narracji. Tu super dworzec PKP, tam akwapark jak w Santrope, tam drogi jak w Banglade a na koniec w Zgorzelcu lipa jak w RWPG.
AparatZgorzelczanka
Poniedziałek, 2018-10-22 08:18
Nie głosuję w Węglińcu, ale znam Pana Wieczorka i wiem, że jest to człowiek z natury uczciwy, dobry i kulturalny. Nie toleruje chamstwa, kłamstwa i krętactwa. Mieszkańcy Gminy Węgliniec naprawdę mają szczęście, że mają kogoś takiego.
Dodaj komentarz